Avelana
menu

Výsadba krajinné zeleně v Košíně

Výsadba/obnova krajinných prvků u obce Košín – výsadba ovocných vysokokmenných stromů podél polních cest, založení biokoridoru podél vodoteče. Tato zakázka byla oceněná 3. místem v celostátní soutěži.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • projektová dokumentace
  • realizace
  • výsadba stromů
  • výsadba keřů