Avelana
menu

Protipovodňová opatření v rámci KPÚ Třísov

Výsadby dřevin na mezích vybudovaných jako protipovodňová ochrana obce Třísov.

Výsadby byly provedeny na 2 mezích ve svahu nad obcí Třísov, kde pravidelně docházelo při přívalových deštích k lokálním záplavám obci. Vybudované meze spolehlivě této skutečnosti zabraňují, viz. fotografie. Vysazeny byly krajově původní vysokokmenné ovocné stromy a keře. Návrh vychází z požadavku CHKO Blanský les.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • realizace
  • výsadba stromů
  • výsadba keřů
  • založení trávníku – výsevem
  • následná péče