Avelana
menu

Výsadba liniové zeleně a ekostabilizačních prvků pro obec Jílovice

Obnova ovocných stromořadí v okolí obce Jílovice.

Obec Jílovice dlouhodobě usiluje o obnovu v minulosti masivně likvidovaných stromořadí stromů. Výsadby původních vysokokmenných ovocných dřevin podél cestní sítě obcí a osad spadajících pod obec Jílovice vytváří významnou krajinou dominantu.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • projektová dokumentace
  • realizace
  • výsadba stromů
  • následná péče