Avelana
menu

Revitalizace Drahoslavického potoka

Revitalizace Drahoslavického potoka v délce 2 km a výsadba liniové zeleně podél cestní sítě v rámci revitalizace v k.ú. Skláře .

Na této zakázce jsme realizovali:

  • projektová dokumentace
  • realizace
  • výsadba stromů
  • následná péče

Na podnět majitele přilehlých pozemků byla zrealizována revitalizace panely opevněného vodního toku, v rámci této akce byly provedeny výsadby dřevin. Na přání majitele byla výsadba rovněž provedena podél cestní sítě v okolí této akce, vysazeny zde byly především vysokokmenné ovocné stromy.