Avelana
menu

Krajinné výsadby v k.ú. Světlík

Výsadby podél revitalizovaného drobného vodního toku, výsadby podél tůní a rybníka. Výsadby ovocných vysokokmenných dřevin podél původní cestní sítě v katastru. Obnova původních vegetačních prvků v krajině.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • projektová dokumentace
  • realizace
  • výsadba stromů
  • následná péče