Avelana
menu

Výsadby pro Pozemkový úřad Český Krumlov

Výsadby stromů i keřů v rámci KPÚ Mojné, Třísov a Věžovatá Pláně podél nově vybudované cestní sítě, resp. objektů. Zejména výsadby stromů v Mojném přispívají ke zlepšení ekologické diverzity krajiny, která je zde výrazně negativně ovlivněna intenzivní zemědělskou činností.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • projektová dokumentace
  • realizace
  • výsadba stromů
  • výsadba keřů
  • následná péče