Avelana
menu

Obnova stability krajiny v k.ú. Bohunice a výstavba tůně

Výsadba vysokokmenných ovocných stromů na řadu let neudržovaných terasách v k.ú. Bohunice a výstavba tůně v zamokřené spodní části těchto pozemků. Realizací těchto opatření došlo k vytvoření významného stanoviště pro drobnou faunu. Pravidelným kosením se navíc na pozemky navrací řada druhů lučních rostlin.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • projektová dokumentace
  • realizace
  • terénní úpravy
  • výsadba stromů