Avelana
menu

Obnova odstaveného ramene Blanice u obce Putim (výsadby)

Výsadby stromů a keřů v rámci obnovy odstavných ramen Blanice.

Výsadby stromů a keřů v rámci obnovy odstavných ramen Blanice. Tyto výsadby byly provedeny podél vyčištěného a zprůtočněného ramene řeky Blanice, rovněž u několika zbudovaných tůní. V rámci akce byly rovněž provedeny zdravotní řezy vzrostlých dřevin podél ramene.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • realizace
  • výsadba stromů
  • výsadba keřů