Avelana
menu

Protierozní ochrana Horní Stropnice

Výsadba krajinné zeleně u obce Horní Stropnice – založení vegetačních prvků v plochách rozlehlých zemědělských pozemků, které by do budoucna měly výrazně omezit jejich erozní ohroženost. Výsadby podél stávající i nově budované cestní sítě v okolí obce.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • projektová dokumentace
  • realizace
  • výsadba stromů
  • následná péče