Avelana
menu

Obnova a údržba hrázových porostů rybníků na Třeboňsku

Výsadby a zdravotní řezy vzrostlých dubů na hrázi 5 rybníků.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • realizace
  • výsadba stromů
  • následná péče

V rámci obnovy a údržby hrázových porostů rybníků Švarcenberk, Nový u Zelenky, Ponědražský, Vlkovský a Překvapil byly realizovány prořezávky vzrostlých dubů (cca. 600 stromů). Dále byly na místech kde byly staré stromy odstraněny, případně kde chyběly vysazeny nové stromy – duby. Celkově bylo vysazeno cca. 500 vzrostlých stromů.