Avelana
menu

Výstavba rybníka Valenta a revitalizace Kleštínského potoka (vegetační úpravy)

Na této zakázce jsme realizovali:

  • realizace
  • výsadba stromů
  • výsadba keřů

Výsadby dřevin zejména v nátokové části a pod hrází nově vybudovaného rybníka. O rok později byla realizována revitalizace vodního toku ústícího do tohoto rybníka, v rámci které byly realizovány výsadby zejména olše a vrby.