Avelana
menu

3. místo v celostátní soutěži

Naše zakázka získala 3. místo v celostátní soutěži Žít krajinou v kategorii Tvorba a ochrana krajiny.

V soutěži byl oceněn projekt výsadby krajinné zeleně  v obci Košín. V rámci zakázky byla realizována výsadba ovocných vysokokmenných stromů podél polních cest a založení biokoridoru podél vodoteče.

Sdílejte článek

facebook logo Facebook twitter logo Twitter