Avelana
menu

Výsadba zeleně pro obec Putim

Náhradní výsadby lip v obci Putim a výsadba rozptýlené zeleně podél účelové cestní sítě – zejména ovocné stromy. Výsadby v rámci revitalizace odstavných ramen Blanice a prořezávky dřevin horolezeckou technikou v rámci této akce.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • projektová dokumentace
  • realizace
  • výsadba stromů
  • výsadba keřů
  • následná péče