Avelana
menu

Zahrada Slavče u Trhových Svinů

Rekonstrukce původní vesnické zahrady ve Slavči spočívala zejména v odstranění starých a neperspektivních stromů, celkových terénních úpravách a založení nové okrasné zahrady. Požadavkem investora bylo také odclonění od přilehlé komunikace – z tohoto důvodu byl použity vzrostlé alejové stromy i jehličnany. V zadní části za domem pak zahrada volně přechází do zahrady užitkové.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • projektová dokumentace
  • realizace
  • terénní úpravy
  • výsadba stromů
  • výsadba keřů včetně mulčování
  • založení trávníku – výsevem
  • následná péče