Avelana
menu

Zahrada Nové Hodějovice

Rekonstrukce staré zahrady v Nových Hodějovicích. Velká část zahrady byla roky neudržovaná a tak bylo nutné nejprve odstranit náletové dřeviny a ruderální porosty a následně provést terénní úpravy. Na takto uvolněných plochách vznikly rozsáhlé plochy keřových záhonů, vysazeny byly vzrostlé alejové stromy. Součástí realizace bylo i koupací jezírko. Pro založení trávníku zde byl prvně použit náš stroj Avant s rotačními branami.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • projektová dokumentace
  • terénní úpravy
  • výsadba stromů
  • výsadba keřů včetně mulčování
  • založení trávníku – výsevem
  • drobné stavební práce (cesty, kámen, dřevěné stavby atd.)