Avelana
menu

Parkové úpravy Strakonice

Komplexní realizace parkových úprav na 2 sídlištích ve městě Strakonice – sídliště 1.Máje a Míru. Výsadba celkem 210 alejových stromů a 3600 keřů, včetně zpevnění erozně ohrožených svahů stabilizačními textiliemi, založení trávníků o celkové výměře 2 ha. Zbudování závlahového systému uvnitř jednoho z bloků na sídlišti Mír.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • realizace
  • terénní úpravy
  • výsadba stromů
  • výsadba keřů včetně mulčování
  • založení trávníku – výsevem
  • závlahový systém
  • následná péče