Avelana
menu

Parkové úpravy Stará Pohůrka

Parkové úpravy a regenerace návsi na Staré Pohůrce spočívaly zejména v odstranění starých a nevhodných dřevin – zejména jalovců a jiných jehličnanů. U veškerých perspektivních (zejména listnatých ) stromů byl proveden zdravotní řez horolezeckou technikou. Vysazeny byly alejové stromy a živý plot po celém obvodu, proběhla i obnova trávníku. V rámci akce byl dodán herní prvek do horní části návsi.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • projektová dokumentace
  • realizace
  • terénní úpravy
  • výsadba stromů
  • výsadba keřů včetně mulčování
  • založení trávníku – výsevem
  • následná péče