Avelana
menu

Parkové úpravy Stará Pohůrka

Parkové úpravy v rámci komplexní rekonstrukce návsi Stará Pohůrka (Srubec u Č.Budějovic). Ošetření vzrostlých stromů horolezeckou technikou, výsadba alejových stromů a keřů. V rámci rekonstrukce byl rovněž obnoven pomník. V prostoru návsi bylo rovněž vybudováno nové dětské hřiště.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • projektová dokumentace
  • realizace
  • terénní úpravy
  • výsadba stromů
  • výsadba keřů včetně mulčování
  • založení trávníku – výsevem
  • následná péče