Avelana
menu

Výsadby ve svahu Engel Kaplice

Výsadba v prudkém, erozně ohroženém svahu v areálu firmy Engel Kaplice. Jednalo se o zanedbaný svah, který byl zarostlý převážně náletovými dřeviny, v celé délce svahu byly výrazné erozní rýhy. V rámci akce byl svah odvodněn drenážní rýhou na horní hraně, ohumusován zeminou a stabilizován kokosovými rohožemi. V rámci budoucí celkové stabilizace a bezúdržbovosti svahu byl následně osázen více jak 3000 ks skalníku.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • projektová dokumentace
  • realizace
  • terénní úpravy
  • výsadba keřů
  • založení trávníku – výsevem
  • následná péče