Avelana
menu

ASKO České Budějovice

Parkové úpravy v rámci nové prodejní haly ASKO České Budějovice. Výsadba 35 ks alejových stromů, výsadba 3200 keřů. V rámci perfektního vzhledu okamžitě při otevření prodejny upřednostnil investor založení trávníku pomocí travních koberců – celkem 3100 m2. V návaznosti na přání investora bylo provedeno mulčování keřů nezvykle – hrubým kamenivem.

Na této zakázce jsme realizovali:

  • realizace
  • terénní úpravy
  • výsadba stromů
  • výsadba keřů včetně mulčování
  • založení trávníku – výsevem
  • založení trávníku – travní koberce