Avelana
menu

Krajinné úpravy a revitalizace

Ve srovnání s minulostí je v současnosti krajině věnována zvýšená péče. Realizaci těchto přínosných opatření umožňuje mimo jiné řada dotačních titulů. Neváhejte se proto prosím u nás informovat, zda by vaše zakázka nebyla řešitelná právě tímto způsobem!

V oblasti krajinných úprav nejčastěji realizujeme:

  • biokoridory a biocentra v rámci ÚSES
  • liniové výsadby v krajině
  • rozptýlená zeleň ve volné krajině, extenzivní sady
  • výsadby podél revitalizovaných toků a rybníků
  • rekultivační výsadby (skládky a jiné staré zátěže)
  • výsadba alejí
  • regenerace starých alejí a stromů

Pro konzultaci konkrétního požadavku nás prosím neváhejte kontaktovat.