Avelana
menu

Vodní prvek

Na základě požadavku zákazníka na originální vodní prvek, jsme zkonstruovali z kamenů z Novohradských hor drobnou fontánu v zahradě.