Avelana
menu

Dotace na zelené střechy

Zelené střechy jsou nyní ještě výhodnější díky aktuálním dotačním programům. V roce 2022 je možné využít dva níže uvedené dotační programy: Výzvu MŽP č. 10/2021 pro kraje, obce, příspěvkové organizace apod. a nebo dotace v rámci programu Nová zelená úsporám pro rodinné a bytové domy.

Zvažujete realizaci zelené střechy? Podívejte se na naši nabídku služeb a realizace v oblasti zelených střech a střešních zahrad a neváhejte nás kontaktovat pro nacenění vašeho projektu.

1) Výzva MŽP č. 10/2021

Na zelené střechy je aktuálně možné získat dotaci z programů MŽP v rámci Národního programu Životní prostředí a výzvy pro hospodaření s vodou v obcích.

Na co můžete dotaci získat: na výstavbu střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně

Kdo může žádat: 

 • Kraje
 • Obce, dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Státní podniky a státní organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky
 • Vysoké školy, školy a  školská zařízení a školské právnické osoby
 • Veřejnoprávní instituce
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Výše příspěvku:

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt:

 • u aktivit na udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích –  100 % z celkových způsobilých výdajů (u budování propustných zpevněných povrchů max. 50 %)
 • u aktivit na zajištění povodňové ochrany intravilánu – 100 % z celkových způsobilých výdajů

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 200 000 Kč bez DPH

Termíny:

Zahájení příjmu žádostí: 12. 1. 2022 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 do 14:00 hod, nebo po vyčerpání alokace
Ukončení realizace podpořených projektů: do 30. 6. 2025

 

2) 4.1 Národní dotační program Nová zelená úsporám 2021+

Druhou možností získání dotace na zelenou střechu je program Nová zelená úsporám 2021+, kde mohou žádat o dotace také domácnosti. Oproti předchozímu programu  NZU 2014+ je možné je získat podporu nezávisle na výstavbě domu s velmi nízkou energetickou náročností. Zelené střechy s finanční podporou lze také realizovat na již existujících objektech.

Na co můžete dotaci získat:

Podpora se poskytuje na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných a bytových domech, popř. na dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2.

Kdo může žádat: 

v programu Rodinné domy 

 • vlastníci stávajících rodinných domů;
 • stavebníci nových rodinných domů;
 • nabyvatelé nových rodinných domů;
 • osoby, kterým svědčí právo stavby nového rodinného domu.

v programu Bytové domy: 

 • vlastníci stávajících bytových domů;
 • stavebníci nových bytových domů;
 • společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů;
 • pověření vlastníci bytových jednotek;
 • nabyvatelé bytových jednotek v nových bytových domech;
 • osoby, kterým svědčí právo stavby nového bytového domu.

Výše příspěvku:

Maximální míra podpory činí 50 % celkových přímých realizačních výdajů, maximální výše podpory na podporovanou stavbu je u rodinných domů 100 000 Kč a u bytových domů 300 000 Kč za dobu trvání programu (ukončení příjmu žádostí do 30. 6. 2025 nebo vyčerpáním alokace). Strop podpory se může zvýšit u RD až na 60 % způsobilých výdajů, jsou-li zelené střechy kombinovány s dalším z podporovaných opatření na budově.

Termíny:

 • Žádosti je možné podávat v období od 12. 1. 2022 od 10:00 hod. do 31. 8. 2022 do 14:00, nebo do vyčerpání alokace.
 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.

Pro poptávku našich služeb či nacenění projektu nás neváhejte kontaktovat na telefonu: +420 607 570 201, mailu: info@avelana.cz.

Sdílejte článek

facebook logo Facebook twitter logo Twitter