www.avelana.cz

www.avelana.cz - Krajina (21.02.2018 - 15:42)

AVELANA > Krajina

Krajina

Krajině je v současnosti věnována ve srovnání s minulostí zvýšená péče. Realizaci těchto přínosných opatření umožňuje mj. řada dotačních titulů. Neváhejte se proto prosím u nás informovat, zda by Vaše zakázka nebyla řešitelná právě tímto způsobem!

Nejčastěji realizujeme:

  • biokoridory a biocentra v rámci ÚSES
  • liniové výsadby v krajině
  • rozptýlená zeleň ve volné krajině, extenzivní sady
  • výsadby podél revitalizovaných toků a rybníků
  • rekultivační výsadby (skládky a jiné staré zátěže)
  • regenerace starých alejí a stromů
Kontakt
Avelana CZ s.r.o.
Tel.: +420 607 570 201
E-mail: info@avelana.cz
WWW: www.avelana.cz
 "